Er is nog niet veel bekend over technologische maatregelen specifiek tegen corona nepnieuws, maar gelukkig zijn er wel veel initiatieven voor technologische maatregelen tegen nepnieuws in het algemeen, die ook bruikbaar zijn om corona nepnieuws te bestrijden.

De afgelopen jaren zijn er (inter)nationale rapporten verschenen over maatregelen die genomen kunnen worden om nepnieuws te bestrijden. Zie bijvoorbeeld A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation dat de Europese Commissie in 2018 publiceerde. A multi-dimensional approach to disinformation – Publications Office of the EU (europa.eu)

👁 Zie ook Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe27PREMS-162317-GBR-2018-Report-desinformation-A4-BAT.pdf (tverezo.info)

Factchecking wordt vaak genoemd als oplossing voor het bestrijden van Fake News, zoals bijvoorbeeld wordt gedaan door de Factcheckers van de Universiteit Leiden (https://nieuwscheckers.nl/), de Correspondent Factcheck: ‘Willen windmolens aan onze energievraag voldoen, dan moeten we heel Nederland volbouwen’ – De Correspondent en Fact- Checking – Duke Reporters’ Lab (reporterslab.org).

 Ook de EU werkt aan fact-checking:

“The advisory board and our pool of assessors. The International Fact-Checking Network has seven counselors who represent the geographical diversity of the network. They are pioneers in the development and implementation of fact-checking in their countries and regions. All board members are unpaid. The pool of assessors is a group of journalism and media experts who know the fact-checking context in their countries and act as the first filter for each application received.” https://www.poynter.org/ifcn-fact-checkers-code-of-principles/

Verder heeft de EU in juni 2020 Facebook, Twitter en Google verplicht maandelijks verslag uit te brengen van de strijd tegen nepnieuws op hun platforms. Facebook, Twitter, Google to report monthly on fake news fight, EU says | Reuters

👁 Zie ook 2. Fact-checking labels

Gezien de hoeveelheid nieuws en de snelheid waarmee dat elke dag verspreid wordt, is het uiteraard ondoenlijk fact-checking over corona nieuws met de hand uit te voeren, zodat de hulp van op AI gebaseerde technologische instrumenten via algoritmen als ondersteuning kan worden ingeroepen. Zo gebruikt Wikipedia zowel bots als human editors om onjuistheden op de site te corrigeren. Wikipedia:Bot policy – Wikipedia

Ook automatische nepnieuws detectie is een optie. Maar het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre automatische nepnieuws detectie ook daadwerkelijk in staat is aan de hand ‘onjuist’ nieuws te identificeren. Kritische kanttekening hierbij is bovendien dat volstrekt transparant moet zijn wie de algoritmen hebben opgesteld en welke criteria zijn opgesteld om te bepalen wat waar is.

MAATREGELEN

1.💡Hoe nepnieuws automatisch te detecteren?

📚 Taalkundige en netwerkbenadering

Twee belangrijke manieren om nepnieuws automatisch te detecteren zijn de taalkundige en netwerk benadering:

➡️ “LINGUISTIC APPROACHES Most liars use their language strategically to avoid being caught. In spite of the attempt to control what they are saying, language “leakage” occurs with certain verbal aspects that are hard to monitor such as frequencies and patterns of pronoun, conjunction, and negative emotion word usage (Feng & Hirst, 2013). The goal in the linguistic approach is to look for such instances of leakage or, so called “predictive deception cues” found in the content of a message.” Conroy et al. (2015)

Feng, V. & Hirst, G. (2013) Detecting deceptive opinion with profile compatibility.

➡️ “NETWORK APPROACHES Innovative and varied, using network properties and behavior are ways to complement content-based approaches that rely on deceptive language and leakage cues to predict deception. As real-time content on current events is increasingly proliferated through micro-blogging applications such as Twitter, deception analysis tools are all the more important.” Conroy et al. (2015)

Conroy, N. J., Rubin, V. L., & Chen, Y. (2015). Automatic deception detection: Methods for finding fake news. Proceedings of the Association for Information Science and Technology52(1), 1-4. (11) (PDF) Automatic Deception Detection: Methods for Finding Fake News (researchgate.net)

2. 💡 Fact-checking labels

📚 Google News and Google Search

➡️ Google News, vrijdag 7 april 2017

“Google werd opgericht om mensen te helpen met het vinden van waardevolle informatie door geweldige content van websites en uitgevers te ontsluiten. Hoogwaardige informatie is de basis voor een gezond online ecosysteem. Maar nu er duizenden nieuwe artikelen per minuut worden gepubliceerd, worden internetgebruikers overstelpt met informatie. En helaas stroken niet alle artikelen met de waarheid. Dit maakt het moeilijk om feit van fictie te onderscheiden. Om deze reden kondigden we in oktober 2016 samen met onze partner Jigsaw aan dat we in een aantal landen uitgevers de mogelijkheid zouden bieden om een “Fact Check”-tag voor nieuwsberichten weer te laten geven in Google Nieuws. Deze aanduiding wordt toegepast op artikelen die door onze externe partners zijn geverifieerd.Alle talen Na feedback van gebruikers en uitgevers breiden we de Fact Check-functie nu verder uit. De aanduiding ‘Fact Check’ kom je vanaf nu wereldwijd tegen in zowel Google Nieuws als Google Zoeken, in alle talen. Als je nu een zoekopdracht uitvoert en resultaten te zien krijgt die door een externe partij op feitelijke juistheid zijn gecontroleerd, zal dat duidelijk op de pagina met zoekresultaten te zien zijn. Een ‘snippet’ (tekstfragment) zal informatie tonen over de bewering, zoals van wie die afkomstig is en of een gezaghebbende bron die op juistheid heeft geverifieerd.

search_example_1

Deze informatie zal niet voor elk zoekresultaat te zien zijn. Verder bestaat de mogelijkheid dat verschillende factcheckers tot verschillende conclusies komen. De factchecks zijn niet uitgevoerd door Google. Ook wanneer er geen overeenstemming is over een bepaalde bewering, denken we toch dat het nuttig is voor gebruikers om beter geïnformeerd te worden. We denken dat het zichtbaarder maken van Fact Check in de resultaten van Google Zoeken het eenvoudiger voor gebruikers maakt om hun eigen gefundeerde mening te vormen.”

Het Google productblog: Fact Check nu wereldwijd beschikbaar in Google Zoeken en Google Nieuws (googleblog.com) 

👁 Zie ook: Google laat duidelijker zien of nieuws klopt of niet | De Volkskrant

📚 Google Search and Google News

“Google introduced fact-check labels to Google News to allow publishers to highlight fact-checked content and help users find and consult more easily articles that provide a critical outlook on claims made by others. This feature helps support the work of the fact-checking community. This fact-checking feature first appeared in the UK and the US in October 2016 and has since been rolled out globally.Google has expanded the fact-checking labels to Google Search results, to allow publishers to provide greater awareness to users of the tools available to them to consider the accuracy of a story. These labels in Search make it easier for publishers to highlight their fact-checking work that shows users the origin of a claim and clearly display their verdict on the veracity of the claim. This work has been done in collaboration with the fact-check community, and started with sharethefacts.org a collaboration between the Duke University Report’s Lab and Jigsaw, a team within Alphabet, Google’s parent company. Share the Facts enables fact-checkers to more easily share the claims they looked at and their fact-check findings, and also makes it easier for others to highlight their fact checks, for example in Search results.”

A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation, p. 16 A multi-dimensional approach to disinformation – Publications Office of the EU (europa.eu) p.16

🚨 WAARSCHUWING🚨

“Facebook has looked at the impact of “Disputed” flags and concluded that they can be counter-productive, which led to its decision to test a new approach based on the automatic display of alternative recommended content (“Related Articles”).”
https://newsroom.fb.com/news/2017/12/news-feed-fyi-updates-in-our-fight-against-misinformation/ ”

“Fact-checking has often been proposed as a solution to bridge the information asymmetry between consumers and news providers. Fact-checking only applies to the narrow definition of verifiably false news; it does not address the wider concerns about the quality of online news. Fact-checkers can signal suspicious content to editors who review “flagged” content and possibly remove it or mark it as potentially false news. Pennycook & Rand (2017) conducted five experiments to test the effectiveness of attaching warnings to news stories that have been disputed by third-party fact-checkers. They find that while warnings do lead to a modest reduction in perceived accuracy of fake news relative to a control condition, there is also an implied truth effect: the presence of warnings caused untagged stories to be seen as more accurate than in the control. Fact-checking 49 becomes ineffective when confirmation and desirability bias are prevalent. Another problem with this flagging strategy is that it can take a considerable amount of time to do the flagging, compared with the duration of an average news cycle that does not exceed 48h (Tan et al, 2016) and possibly much shorter for the bulk of sharing on social media websites.”

European Commission (February, 2018). The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, pp. 48-49 The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news | EU Science Hub (europa.eu)

👁 Zie ook: Communicative actions we live by: The problem with fact-checking, tagging or flagging fake news – the case of Facebook – Jack Andersen, Sille Obelitz Søe, 2020 (sagepub.com)