Allereerst dank aan het SIDN fonds: een sterk internet voor iedereen die deze toolkit heeft bekostigd en aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht voor de beschikbaar gestelde onderzoekstijd. 

Verder ook Teun Soederhuizen bedankt die als studentassistent een bijdrage heeft geleverd aan het onderdeel juridische maatregelen. 

Natalja Macnack bedankt voor het maken van het STOP CORONA NEPNIEUWS logo. 

En ten slotte veel dank aan Ana Filipa Oliveira voor het maken van de website.